Courseware Tingkatan 2 -- Kemahiran Hidup (Perdagangan)
Jenis Perniagaan
nota1a Milikan perniagaan dapat dibahagikan kepada empat jenis perniagaan seperti berikut:
  1. Milikan tunggal
  2. Perkongsian
  3. Syarikat berhad
  4. Koperasi
seterusnya