Courseware Tingkatan 2 -- Kemahiran Hidup (Perdagangan)
Jenis Perniagaan -- Perkongsian
nota2a Ciri-ciri Perkongsian
  1. Sekurang-kurangnya dimiliki oleh dua orang dan tidak lebih daripada 20 orang yang mempunya tujuan mencari keuntungan.
  2. Para ahli yang dikenali sebagai rakan kongsi menyumbangkan modal serta menjadi pemilik perniagaan tersebut.
  3. Rakan-rakan kongsi memandatangani perjanjian Ikatan Perjanjian yang mengandungi peraturan dan syarat-syarat perkongsian.
  4. Modal perkongsian disumbangkan oleh rakan kongsi mengikut jumlah yang sama banyak atau setengah-setengah ahli menyumbangkan lebih banyak modal daripada yang lain.
  5. Terdapat dua jenis perkongsian:
    1. Perkongsian Biasa
    2. Perkongsian Berhad
  6. Contoh perkongsian:- Mokhtar Lee and Associates, Goldhawks Associates.
seterusnya