Courseware KBSM Tingakatan 2 (Perdagangan)
Jenis Perniagaan
Pemahaman Objektif pembelajaran

Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat:

  1. menyatakan empat jenis milikan perniagaan asas.
  2. menyenaraikan siri-siri utama setiap jenis milikan perniagaan.

(Sesuai dipaparkan menggunakan Netscape Navigator 4.0)

Mula Ulangkaji